Kerkuil Texel

Adresgegevens

Kerkuil Texel
Mail Kerkuil Texel

Laatste nieuws

Momenteel geen nieuws

Texel Tip ...

Zoekt u hotel op Texel zodat u van alle gemakken voorzien bent. Aan de rand van De Koog staat Alpha Hotel***, gelegen aan bos, strand en De Nederlanden.

Wist u dat ...

Dat in 2009 na 45 jaar weer een kerkuil 5 jongen kreeg op Texel, en alle 5 gezond uitgevlogen zijn.

Bezoek ook ...

Ons mooie eiland Texel en geniet van al het natuur schoon en de rust. Mischien ziet u snachts onze Kerkuil wel voorbij vliegen.

Jaarverslag Kerkuilenwerkgroep Texel

De Kerkuil heeft vaste voet gekregen op Texel. In 2010 hebben er drie paar gebroed: een paar in Eierland op de locatie waar ook vorig gebroed is, een paar tussen De Waal en Oosterend en een paar in de Eendrachtpolder. Van het broeden van het laatste paar hoorden wij pas begin dit jaar. Hoeveel jongen er zijn uitgevlogen, is alleen bekend van het Eierlandse paar. Dat paar bracht drie jongen groot, die zijn geringd. Van deze drie jongen is er later in het jaar een dood gevonden aan de Stuifweg. Het is jammer dat de mensen die gastvrijheid verleenden aan de twee andere paren (die niet broedden in door ons opgehangen kasten) ons niet of pas in een laat stadium hebben ingelicht. Daardoor konden wij niet vaststellen wat er van deze broedsels terecht is gekomen. Er bestaat nogal eens vrees dat er horden vogelaars afkomen op broedende Kerkuilen. Afgezien van het feit dat de vogels zich niet makkelijk laten verstoren, worden de precieze locaties van broedende kerkuilen door ons echter niet wereldkundig gemaakt. Naast de drie paren die gebroed hebben was er nog een paar aanwezig in en bij de kist die in De Waal hangt. Om onbekende reden kwam het daar echter niet tot reproductie.

Met het toenemen van het aantal broedparen gaat Texel mee in de ontwikkeling in Noord-Holland. In 1990 broedde de eerste Kerkuil in onze provincie, in 2010 is het recordaantal van 125 paren bereikt (in 2008 112, in 2009 96).

De Texelse Kerkuilenwerkgroep bestaat nu uit vier actieve leden: Jan van der Star, Gerrit Visch, Leo van der Vaart en Andri Binsbergen. Het aantal kasten is inmiddels uitgebreid tot 32 (enkele kasten zijn door de mensen waar ze hangen zelf gemaakt). Bij het ophangen van veel kasten is dankbaar gebruik gemaakt van de bouwstelling van Gerrit Visch en de bouwvakervaring van Jan van der Star. De kasten worden in onderdelen geleverd door Noord-Holland Kerkuilenwerkgroep en gesubsidieerd door de provincie.

Andri Binsbergen