Kerkuil Texel

Adresgegevens

Kerkuil Texel
Mail Kerkuil Texel

.

Texel Tip ...

Wilt u eens kerkuil spotten op Texel. Wij kunnen u onderdak bieden in een van onze bungalows of appartementen Accomodatie op Texel, gelegen in bos, dichtbij strand of bij natuur Polder Waal en Burg op midden van Texel.

Wist u dat ...

De meeste kerkuilen maken tegenwoordig gebruik van speciale nestkasten, die worden geplaatst in boerenschuren en ander gebouwen. Deze kasten bieden een rustige, donkere en veilige broedplaats. De uilen maken er ook buiten het broedseizoen gebruik van om te overwinteren of als rustplaats.Het plaatsen en onderhoud van de kerkuilkasten kan worden geregeld door u plaatselijke kerkuil of vogelwergroep.

Denkt u plaats te hebben voor een Kerkuilen Nestkast? Neem dan Contact , met ons op.

Bezoek ook ...

Ons mooie eiland Texel en geniet van al het natuur schoon en de rust. Mischien ziet u snachts onze Kerkuil wel voorbij vliegen.

DE KERKUIL

Wetenschappelijke naam: Tyto alba

De Kerkuil

Vogelgroep

Uilen

Veldkenmerken

34 cm. Een bleke uil met wit gezicht en lange poten. Bovendelen oranje-beige, onderdelen wit. Ogen donker, geen oorpluimen. Nachtelijke levenswijze, maar jaagt soms overdag. Zit rechtop, met lange X-vormige poten en grote kop. Vlucht vleermuisachtig met veel glijvluchten. Nestelt in schuren, kerktorens, ru´nes, etcetera en speciale uilenkasten.

Voorkomen

Schaars in noorden, algemener in zuiden. Voornamelijk standvogel.

Leefgebied

Laagland, meestal bij boerderijen en dorpen. Heeft afwisselend landschap nodig met lage vegetatie, struiken en heggen.

Maatregelen en tips, voor behoud van de Kerkuilen

Het bieden van broedgelegenheid. Een zeer groot deel van de kerkuilen in ons land broedt in nestkasten. In de winter gebruiken ze de kasten als schuilplaats. Deze kasten moeten onderhouden worden en nieuwe kasten moeten worden opgehangen. Verbetering foerageer mogelijkheden door aanleg van grazige en kruidenrijke stroken langs houtwallen en het oprichten van houtwallen. Aanpassing van beheer, gericht op open ruige grazige terreinen, Het goed beheren van perceelranden.

Voedsel

Verschillende kleine zoogdieren, met name muizen en spitsmuizen en de Noorse Woelmuis. Ook vogels waaronder huismussen die rusten in bomen en grote kevers.