Kerkuil Texel

Adresgegevens

Kerkuil Texel
Mail Kerkuil Texel

Laatste nieuws

Nu video cam beelden

Beide kerkuilen in en bij de Nestkast.Zie webcams nestkast

Deze winter Vogels / Kerkuilen spotten op Texel. Bungalow Texel in Natuurgebied

jong kerkuiltje

kerkuil nachtopname=

de Kerkuil

kerkuilenkast

nestkast

Vogelwerkgroep Texel

Logo vogel werkgroep Texel

Op Texel wordt veel naar vogels gekeken. Door Texelaars, maar ook door ‘overkanters’. Jaarlijks komen duizenden liefhebbers naar het eiland om vogels waar te nemen. En ze komen niet voor niets. Texel maakt zijn naam” Vogeleiland” nog volop waar. Het is bijvoorbeeld in mei niet heel moeilijk op één dag meer dan 100 verschillende vogelsoorten te spotten.

De Texelse vogelaars hebben zich al vele jaren verenigd in de Vogelwerkgroep Texel (VWG Texel). Deze actieve vereniging telt nu ruim 300 leden, niet alleen eilanders maar ook van overal in Nederland. Er zijn zelfs enkele leden uit Duitsland en Engeland.

De VWG Texel geeft vijf maal per jaar een tijdschrift uit: de Skor. Dat is de Texelse naam voor kiekendief. In de Skor worden waarnemingen van bijzondere vogels gepubliceerd, maar ook stukjes geschreven over vogelherkenning voor de beginnende vogelaars. Verder vinden we er een keur aan informatie in over bijvoorbeeld (bijzonder) gedrag van vogels en over allerlei tellingen.

In het voorjaar, meestal rond Pasen geeft de VWG het Ornithologisch Jaarverslag uit. Daarin worden alle vogelsoorten van het afgelopen jaar genoemd met verdere gegevens over het voorkomen: broedvogelaantallen, aankomstdata, hoogst waargenomen aantal etc. Dit verslag is opgeluisterd met fraaie kleurenfoto’s. Het is bij alle Texelse boekhandels, de VVV en Ecomare te koop

Er zijn tal van andere activiteiten zoals het organiseren van lezingen en het geven cursussen bijvoorbeeld over vogelzang, herkenning van vogels, inventariseren of weidevogelbescherming. Talloze vrijwilligers van de VWG zijn actief met het tellen van broedvogels in een aantal terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, doen aan weidevogelbescherming, ringen in de Korverskooi vogels voor trekonderzoek , helpen bij het plaatsen van nestkasten voor kerkuilen, houden de bezetting en broedsucces bij in de nestkastjes in de Staatsbossen en tellen bijna maandelijks ganzen en zwanen en ook wadvogels. Ten slotte wordt geijverd voor meer vogelkijkhutten en ook voor een betere bescherming van vogels in het algemeen .

Alle telactiviteiten sluiten aan bij landelijk georganiseerd tellingen, zodat de Texelse gegevens niet alleen staan, maar passen in een landelijk , soms zelf (West)Europees overzicht. Landelijk ligt de coördinatie bij de Stichting Vogelonderzoek Nederland te Nijmegen

Klik hier voor info Vogel Werkgroep Texel

Artikel geschreven door Adriaan Dijksen